În luna februarie a.c a demarat procesul de elaborare a Standardelor de calificare tehnician-tehnolog la specialitatea Tehnologia produselor cosmetice și medicinale și tehnician energetician/electrician la specialitatea Electrificarea agriculturii.

La baza elaborării standardelor de calificare sunt standardele ocupaționale,  elaborate de Comitetul sectorial pentru formare profesională în agricultură şi industria alimentară, aprobate de Ministerul de resort prin ordinul nr. 176/2021, căile de acces: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127477&lang=ro.

Ministerul Educației și Cercetării, în baza solicitării Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, a dispus crearea grupurilor de lucru prin ordinul MEC nr. 78/2022. În componența grupurilor de lucru au fost selectate cadre didactice de specialitate, precum și agenți economici din domeniu, relevanți pe piața muncii.  

Competența și potențialul relevant al grupurilor de lucru au fost dezvoltate în perioada 15-16 martie, prin sesiunea de instruire „Formarea competențelor de elaborare și validare a standardelor de calificare”, realizată de Ministerul Educației și Cercetării prin ordinul MEC nr. 136 din 02.03.2022.

În baza standardelor de calificare, instituțiile de învățământ profesional tehnic, ce pregătesc viitori specialiști la calificările menționate (Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Colegiul Tehnic Agricol din Svetlîi, Colegiul Agroindustrial din Rîșcani, Colegiul de Ecologie vor asigura, ulterior, revizuirea și adaptarea Curricula și a Planurilor de învățământ de învățământ pentru programele de formare profesională tehnică postsecundară Electrificarea agriculturii și Tehnologa produselor de origine vegetală,. La fel, organizarea și desfășurarea evaluării absolvenților, în scopul atribuirii calificărilor obținute se va realiza în conformitate cu rezultatele învățării din standardele de calificare.