IV-a zi a Conferinței Științifico-Practice a elevilor din instituțiile ÎPT din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, domeniul Agricultură și Medicină Veterinară.

 

 Vineri 30 aprilie 2022 s-a derulat online ultima zi a Conferinței Științifico-Practice a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Această zi de conferință a fost dedicată domeniului Agricultură și Medicină Veterinară.

    În debutul celei de-a patra zi de conferință științifico-practică cu o alocuțiune de salut a venit doamna Ina Griza, directoarea Centrului Metodic de Învățămînt, care, în cadrul căreia, a vorbit despre importanța studiilor și cercetărilor din domeniul agriculturii și medicinii veterinare și a descris scenariul de activitate în cadrul acestei etape de conferință, urându-le mult succes participanților.

   Lucrările elevilor au fost evaluate și apreciate, atât de reprezentanți ai mediului academic, cât și de reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

     La conferință au participat elevi din toate instituțiile de învățământ profesional tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care pregătesc specialiști pentru domeniul agriculturii și medicinei veterinare.

    Elevii-participanți la conferință au abordat diverse subiecte specifice activităților agricole, horticole și medicinii veterinare, dând dovadă de un interes sporit și implicare față de temele studiate și cercetate.

  Etapa aceasta s-a încheiat cu o scurtă totalizare a activităților, făcută de membrii comisiei de evaluare a rapoartelor prezentate de elevi.