Conferinţa Ştiinţifico-Practică a elevilor din instituţiile de învăţământ profesional tehnic post-secundar subordonate MAIA

  Miercuri 30 martie 2022 s-a desfășurat a doua zi a Conferinței Științifico-Practice a elevilor instituțiilor de învățământ profesional tehnic post-secundar din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, domeniul Fabricare și prelucrare, organizată de Serviciul cercetare, învățământ și consultanță în agricultură în cooperare cu Centrul Metodic pentru Învățământ.

    În debutul celei de-a doua zile a conferinței științifico-practice, cu o alocuțiune de salut a venit doamna Rodica Reșitca, șefă a Serviciului cercetare, învățământ și consultanță în agricultură, în cadrul căreia a prezentat comisia de evaluare pentru ziua și domeniul dat și a descris scenariul de activitate urându-le succes tuturor participanților.

     Lucrările elevilor au fost evaluate  și apreciate de reprezentanți ai mediului academic și ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

     La conferință au participat elevi din toate instituțiile de învățământ profesional tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, care pregătesc specialiști pentru domeniul industriei alimentare.

      Elevii-participanți au abordat diverse subiecte specifice domeniului industriei alimentare și anume teme legate de vinificație, panificație, arta culinară, etc., teme cu un grad înalt de actualitate. Pe parcursul conferinței  s-a observat din partea elevilor un interes sporit față de temele studiate, cercetate și prezentate la conferință.