Conferința științifico-practică  a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din subordinea MAIA, pe domeniul Afaceri şi administrare, servicii personale

Astăzi, 31 martie 2022, Serviciul cercetare, învățământ și consultanță din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu Centrul Metodic pentru Învățămînt pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  au desfășurat ce de-a treia zi a Conferinței științifico-practică  a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din subordinea MAIA, pe domeniul Afaceri şi administrare, servicii personale.

  Dna Rodica REȘITCA, șefă Serviciu cercetare, învățământ și consultanță în agricultură a venit cu un mesaj de salut, a prezentat  membrii comisiei de evaluare și participanții.

   Au fost expuse cele mai bune lucrări de studiu și cerecetare precum analize comparative, analize economico-financiare, antreprenoriat social ș.a., elaborate de  elevii din cadrul institițiilor: Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, Colegiul  Tehnic Agricol din Svetlîi, Colegiul Agroindustrial din Ungheni, Colegiul Agroindustrial din Rîșcani și Colegiul de Medicină veterinară și Economie Agrară din Brătușeni.

     Președinta și membrii comisei de evaluare au felicitat și mulțumit atât elevii partcipanți cât și cadrele didactice coordonatoare pentru munca depusă, i-au încurajat de a continua la fel, cu pasiune studiile și cercetările inițiate.