Conferința științifico-practică  a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar

Conform Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 30 din 14 februarie 2022 s-a decis de a organiza și desfășura Conferința științifico-practică  a elevilor din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar din subordine (în continuare Conferință).

Astfel, Serviciul cercetare, învățământ și consultanță din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în comun cu Centrul Metodic pentru Învățămînt pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare  au organizat și au dat startul Conferinței care se va desfășura pe parcursul a 4 zile pe domeniile de educație: inginerie și activități inginerești; fabricare și prelucrare; afaceri şi administrare; servicii personale, agricultură și medicină veterinară.

Cu un mesaj de salut a venit domnul Sergiu GHERCIU, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Dl Sergiu GHERCIU a menționat, că în cadrul Conferințelor desfășurate se face nu doar o trecere în revistă, dar şi o totalizare a celor realizate în activitățile de cercetare, experimentare științifico-practică a elevilor și cadrelor didactice, schimb de experiență a celor mai bune practici în diverse domenii.

Dna Rodica REȘITCA, șef Serviciu cercetare, învățământ și consultanță în agricultură, a venit cu un mesaj de felicitare pentru elevii câștigători la etapa instituțională – participanți ai etapei republicane. De asemenea, a menționat principalele obiective a conferinței: motivarea elevilor către studiul și activități de cercetare, identificarea elevilor cu interes sporit pentru cercetare, cultivarea la elevi a gândirii critice, logice și raționale, promovarea performanțelor obținute în activitatea de cercetare pentru sectorul agroalimentar.

Prima zi a Conferinței a debutat cu domeniul Inginerie și activități inginerești, unde au fost prezentate lucrări din domeniul ingineriei, mecanica agricolă, și electrificarea agriculturii, participanți fiind elevii din Colegiul  Tehnic Agricol din Svetlîi, Colegiul  Tehnic Agricol din Soroca, Colegiul Agroindustrial din Ungheni și Colegiul Agroindustrial ,,Gheorghe Răducan” din s. Grinăuți.

Președinții și membrii comisiilor de evaluare, au felicitat elevii și cadrele didactice coordonatoare cu actualitatea temelor de cercetare, le-au urat succes și i-au încurajat să continue cu noi forțe cercetările inițiate.