Seminar republican de diseminare a bunelor practici privind procesul de atestare

În perioada 31.01 – 01.02.2022, a fost organizat și desfășurat ,,Seminarul republican de diseminare a bunelor practici privind procesul de atestare”. Centrul Metodic pentru Învățămînt pe lîngă Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare a creat o oportunitate pentru cadrele didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru un schimb de experiență în ceea ce vizează procesul atestării. În acest context ținem să menționăm că Centrele de excelență și Colegiile  din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare au fost prezente în cadrul Seminarului republican de diseminare a bunelor practici privind procesul de atestare, pentru conferire/confirmare a gradului managerial și gradelor didactice. Seminarul republican a favorizat o comunicare deschisă și o conlucrare productivă, diseminare de practici între competitorii la grade didactice. Calitatea educației rezidă în perseverență, muncă asiduă, documentare, cercetare, implementarea bunelor practici, iar ulterior diseminarea acestora.