În conformitate cu Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr.161 din 27 septembrie 2022, Serviciul cercetare, învățământ și consultanță în agricultură din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, de comun cu Centrul Metodic pentru Învățămînt a organizat Concursul republican ,,Cel Mai competent mecanic”.

 Astfel în perioada 20-21.10.2022 în  incinta Colegiului Tehnic Agricol din Soroca fiind gazdă a evenimentului, a fost desfășurat  concursul republican ”Cel mai competent mecanic”. La concurs au participat elevii anului IV  la specialitatea ”Mecanica agricolă” din colegiile profesional tehnice din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. Concursul s-a desfășurat în două etape:

Etapa I  care a fost alcătuită din proba de evaluare teoretică și rezolvarea situației de producție.

Etapa a II-a a Concursului republican ,,Cel mai competent mecanic” a avut loc pe terenul didactic experimental. Elevii participanți au realizat două probe.

La prima probă au avut sarcina de pregătire pentru lucru și reglarea agregatului pentru îndeplinirea operațiunii tehnologice (aratul).

Pentru proba a doua au avut ca activitate realizarea practică a operațiunii tehnologice (aratul) conform instrucțiunii.

 Toți participanții au  dat  dovadă  de înalte abilități și deprinderi profesionale. Elevii  nominalizați  au  fost  menționați cu  Diploma de Onoare a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și premii bănești .