Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)

Proiectul UE-ADA/Acțiunea 2017/389-857 „Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM)”, implementat de Centrul Educațional „PRO DIDACTICA”

Programul UE: DEZVOLTAREA ZONELOR RURALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA (2017/389-857)
Partea I: Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei
Finanțator: Uniunea Europeană şi ADA
Implementatori:  Agenţia Austriacă de Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Donau Soja Organization și Centrul Educaţional PRO DIDACTICA.
Perioada de implementare: aprilie 2018 – februarie 2021
Bugetul total al proiectului: 2,598,333 EUR 

Beneficiari: Proiectul definește un grup-țintă larg care cuprinde părțile interesate de-a lungul lanțului valoric al soiei genetic nemodificate (GMO free) (fermieri, întreprinderi/afaceri), instituții de învățământ profesional tehnic (școli, colegii, centre de excelență), instituții de cercetare & dezvoltare & consumatori.

Scopul general al proiectului:  creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soiei.

Obiectivul specific: integrarea culturii de soia cultivate în Moldova în lanțul valoric la nivel local și global.

REZULTATELE SCONTATE ŞI ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE:

Rezultatul 1: Capacități îmbunătățite pentru inovare și educație în agricultură în Republica Moldova

1.1. Introducerea practicilor noi agricole și îmbunătățirea cultivării și prelucrării soiei convenționale și organice;
1.2. Consolidarea capacităților instituțiilor VET, organizațiilor de cercetare, dezvoltare, și de inovare în domeniul cunoștințelor agricole din Republica Moldova (AKIS – Agricultural Knowledge and Innovation System) și îmbunătățirea relațiilor cu comunitatea științifică europeană;
1.3. Îmbunătățirea capacităților de inovare și educație în domeniul agriculturii. Forță de muncă calificată pentru o activitate eficientă în sectorul agroalimentar.

Rezultatul 2: Accesul pe piață  precum și cererea pentru produsele agricole certificate organice este sporit

2.1. Îmbunătățirea participării actorilor din lanțul valoric a produselor vizate pe piețele interne, regionale și internaționale;
2.2. Îmbunătățirea comunicării informației despre calitatea înaltă, originea produselor agroalimentare și nutrețuri;
2.3. Cererea avansată pentru produse agroalimentare certificate și organice pe piețele naționale și străine.

Rezultatul 3: Standardele și certificarea sunt utilizate pentru a spori performanța lanțurilor valorice

3.1. Certificarea producției genetic nemodificate (non-GMO) conform standardelor în regiunea Dunării;
3.2. Evaluarea riscurilor legate de produse genetic nemodificate, pesticide și metale grele în producția de soia din Moldova.

Rezultatul 4: Cadrul legal și de politici facilitează implementarea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar, în special în sectorul soia

4.1. Lanțurile valorice ale produselor agroalimentare de înaltă calitate și competitive, aliniate la cele mai înalte standarde de biosecuritate, sunt susținute continuu de către instituțiile publice;
4.2. Promovarea unui mediu favorabil pentru asigurarea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar, inclusiv agricultura și produsele ecologice. Ajustarea documentelor de politici și a cadrului legal la standardele de calitate ale Uniunii Europene.

PARTENER

Asociaţia Obştească
Centrul Educaţional PRO DIDACTICA

Rima Bezede,
Preşedinte
prodidactica@prodidactica.md
Contacte:
Daniela Preaşca, manager interimar de proiect,
Date de contact: 0 22 54 19 94
dpreasca@prodidactica.md

PARTENER LIDER

Asociaţia Internaţională DONAU SOJA (Austria)

Viorel Gherciu, Director
office@donausoja.org