Scurt istoric

Centrul Metodic pentru Învățămînt pe lângă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (în continuare – Centrul Metodic) este creat  prin ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova nr. 33-a din 01 octombrie 1990 ,,Cu privire la măsurile de perfecționare a dirijării pregătirii și reciclării cadrelor din sistemul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova” în baza reorganizării Cabinetului didactico-metodic pentru învățământ mediu de specialitate și profesional.

Centrul Metodic Centrul își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, actelor legislative, decretelor Președintelui Republicii Moldova, Hotărârilor Guvernului, tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, actelor Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerului Educației și Cercetării, precum și ale Regulamentului de organizarea și funcționare.

Scopul activității Centrului Metodic constă în coordonarea metodologică a activității instituiților de învățământ profesional tehnic din subordinea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, corelarea și asigurarea suportului didactico-metodic în funcție de opțiunile beneficiarilor.

Misiunea Centrului Metodic: Acordarea asistenței metodice în dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice și manageriale din instituțiile de învățământ profesional tehnic și promovarea performanței și inovației în formarea specialiștilor din domeniul agroalimentar, prin politici și strategii educaționale la nivel național, cât și prin evoluția conceptului de calitate.